Home2022-09-21T16:49:56+02:00

We helpen, inspireren en motiveren ondernemingen om voluit te gaan voor de gezonde impact: zowel voor hun medewerkers als voor het milieu. 

Bureau 9000 wil bijdragen aan een gezonde planeet, met een leef- en werkklimaat die goed zijn voor mens en milieu.  We zijn er van overtuigd dat bedrijven een grote rol spelen in het stoppen van de temperatuurstijging op aarde. Hun beslissingen zorgen dat ze deel worden van de oplossing.

Het hands-on team van Bureau 9000 staat klaar om bedrijven daarin te ondersteunen met kennis én daadkracht:  een oplossing nodig voor laadpalen of batterijen, opleiding rond elektrische veiligheid of een complete energieaudit?  Wij doen dat!

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een installatieverantwoordelijke en een werkverantwoordelijke?2020-10-08T14:19:21+02:00

Als je boek 1 van het AREI 2020 even uitpluist, kan je deze rollen en de bijhorende taken als volgt afbakenen.

Werkverantwoordelijke

De werkverantwoordelijke is de persoon die de leiding van werkzaamheden op zich neemt. Onder werkzaamheden verstaan we: elke vorm van werkzaamheden die met een elektriciteitsgevaar gepaard gaan. Zo zijn er twee:

  • elektrische werkzaamheden
  • niet-elektrische werkzaamheden

Elektrische werkzaamheden: werkzaamheden aan, met of in de omgeving van een elektrische installatie (zoals proefnemingen, metingen, herstellingen, schoonmaken van elektrische delen, vervangingen, wijzigingen, uitbreidingen en onderhoud…) en die rechtstreeks betrekking hebben op de elektrische installatie.

Niet-elektrische werkzaamheden: werkzaamheden in de omgeving van een elektrische installatie (zoals grond-, bouw-, snoei-, reinigings-, schilderwerkzaamheden…) en die geen rechtstreekse betrekking hebben op de elektrische installatie.

Installatieverantwoordelijke

De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de exploitatie van de elektrische installatie. Deze rol kan door meerdere personen gedeeld worden. Onder exploitatiewerkzaamheden verstaan we:

  • bedienings-, en besturingswerkzaamheden &
  • controlewerkzaamheden aan elektrische installaties

Bedienings- en besturingswerkzaamheden: bediening en besturing hebben als doel de elektrische toestand van een elektrische installatie te wijzigen, om een uitrusting te gebruiken, om uitrustingen aan te sluiten, af te koppelen, in werking te stellen of stil te leggen. Hierbij behoren eveneens het afschakelen en opnieuw inschakelen van installaties in functie van het uitvoeren van werkzaamheden.

Controlewerkzaamheden:

  • visuele controles
  • beproevingen
  • metingen

Visuele controles hebben tot doel de configuratie, de staat van onderhoud of de conformiteit van een elektrische installatie na te gaan.

Beproevingen omvatten alle activiteiten die bedoeld zijn om de werking of de elektrische, mechanische of thermische toestand van een elektrische installatie te verifiëren. Beproevingen omvatten ook activiteiten die bestemd zijn om, bijvoorbeeld, de doelmatigheid van de elektrische beveiligingen en de veiligheidskringen te beproeven.

Metingen omvatten alle activiteiten bestemd om fysische grootheden te meten in een elektrische installatie.

Hoe werken de werkverantwoordelijke en installatieverantwoordelijke samen?

De werkverantwoordelijke en de installatieverantwoordelijke moeten met gemeenschappelijk akkoord de nodige maatregelen treffen om een veilige uitvoering van werkzaamheden te waarborgen.

De werkverantwoordelijke en de installatieverantwoordelijke kunnen één en dezelfde persoon zijn.

Ga naar de bovenkant