Eén jaar covid-19: een kans voor het klimaat?
26 maart 2021

Heeft de coronapandemie een langetermijninvloed op de uitstoot van broeikasgassen? Dit zijn de bevindingen.