Als bedrijf heb je er alle baat bij om een helder zicht te hebben op je energieverbruik en je energiehuishouding.

Onze energy experts staan jouw bedrijf bij met energieanalyse, energiemonitoring en energieadvies zodat je met kennis van zaken concrete stappen kan nemen. 

Je kan dan gericht energie besparen, investeringen inplannen, een energiebeleid uittekenen. Doordacht energiegebruik zorgt voor een verlaging van je energiekost. En natuurlijk help je de uitstoot van CO2 in te perken.

European Green Deal

Europa’s Green Deal is een frisse nieuwe aanpak van hoe we toekomstgericht aan economische groei kunnen doen. Samen kunnen we zorgen dat onze gezondheid en onze planeet in evenwicht blijven met een innovatief en slim bedrijfsleven.

Het devies van Europa is: profit, maar wel mét people en planet. En deze integratie van sociale en milieudoelstellingen in de economie ligt volledig in lijn met de visie en expertise van Bureau 9000.

Monitoring & meting van energie

Wat is de Green Deal?

 

Green Deal Support

voor je bedrijf

De Green Deal Challenge

Doe mee!

Bereken de voetafdruk

van je bedrijf

Begeleiding bij

ISO 50.001 certificering