Green Deal Support voor je bedrijf

Samen met jou gaan onze experten aan de slag om het energiemanagement van jouw bedrijf toekomstgericht bij te sturen. We werken op verschillende aspecten, analyseren de huidige situatie, stellen werkpunten vast en maken concrete actieplannen op per topic. Onze regelmatige opvolging vormt een garantie op effectieve impact en verandering.

Wat levert het jouw bedrijf op? 

Als bedrijf meestappen in de Green Deal betekent:

  • rationeler omgaan met  grondstoffen en energie
  • een lager kostenplaatje, zeker op langere termijn
  • een gezondere planeet
  • Maar ook: geëngageerde medewerkers

Elk bedrijf heeft een accountant voor het bewaken van de financiële gezondheid. In de nabije toekomst zullen bedrijven even stevig hun impact op people en planet monitoren.

Jozef Mees, Managing Director Bureau 9000

Green Deal voor bedrijven

Minder uitstoot: welke aspecten pakken we aan?

Om als bedrijf toekomstgericht te gaan ondernemen – dat wil zeggen: met behoud van profit, people én planet – kan je op vele vlakken concreet actie ondernemen.

Ieder bedrijf is uniek, dus onze energy experts werken voor jouw onderneming een plan op maat uit – met focus op uitstoot van broeikasgassen.

Het uiteindelijke doel van de Green Deal – een klimaatneutraal Europa – start met een sterk verlaagde uitstoot van broeikasgassen. Ook bedrijven dragen bij door in te zetten op duurzame industrie.

Uit European Green Deal

Het Green Deal Support-traject in vijf stappen

Samen met jou doorlopen we vijf stappen om in jouw bedrijf rationeel energiemanagement en zero koolstofuitstoot te realiseren.

Deze aspecten nemen we onder de loep

  • Energiestromen

  • Bronnen van broeikasgassen

  • Gebouwen en mobiliteit
  • Korte keten
  • Biodiversiteit
  • Afvalstromen

Benieuwd naar het Green Deal traject voor jouw bedrijf?