Wat is de Green Deal?

De Europese Green Deal is een reeks strategieën en doelen die de Europese Commissie vooropgesteld heeft. Het grote einddoel van deze grondige transformatie naar een duurzame Europese economie is om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent van de wereld te worden.

Waarom wil Europa een duurzame economie?

Klimaatverandering en de huidige milieuproblematiek vormen overduidelijk een existentiële wereldwijde bedreiging. Ook de Europese Commissie heeft dit begrepen.

Tegelijk beseft Europa dat het nog niet te laat is als we nu handelen. “We need to act now”, aldus Europees commissievoorzitster Ursula von der Leyen.

Europa heeft daarom een nieuwe groeistrategie en economisch model vooropgesteld om een modern, grondstoffenefficiënt en concurrerend continent te worden met:

  • een netto nul-uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050
  • economische groei zonder uitputting van grondstoffen
  • betrokkenheid van alle mensen en regio’s zodat niemand uit de boot valt
Bedrijven en de Green Deal

Hoe wil Europa dit verwezenlijken?

De Europese Green Deal vormt een soort ‘routekaart’ die op alle beleidsdomeinen ingrijpt. Ze ziet de huidige klimaat- en milieuproblemen als een kans om de transitie naar een duurzame economie zo rechtvaardig en inclusief mogelijk te maken voor iedereen.

Profit, mét planet & people

Europa staat vandaag al bekend voor haar kwaliteitsproducten en -diensten. Met de Green Deal komt er bij de groeistrategie nu ook een duurzaamheidsdimensie die ons continent nog krachtiger op de wereldkaart zal zetten.

Naast profit stelt Europa nu ook planet en people centraal. Met dit plan willen ze de emissies verminderen, de gezondheid van onze natuur herstellen, dieren in het wild beschermen, economische kansen creëren en het leven van burgers verbeteren. En dit kunnen we alleen realiseren als alle sectoren en beleidsdomeinen mee aan de kar trekken.

Bedrijven mee op de kar

Europa heeft met de Green Deal dus een ambitieus duurzaam groeiplan opgesteld, en daar hoort een navenant budget bij. Maar liefst ‘One Trillion Euros’ heeft de EU veil om de Green Deal te realiseren.

Dit publieke en private geld moet onder meer bedrijven helpen innoveren, de energiesector koolstofvrij maken en zorgen voor energie-efficiëntie van gebouwen. Het is dus uitkijken naar concrete Green Deal premies en fondsen voor bedrijven die meewerken aan het realiseren van de Green Deal.

Maar ook vandaag kunnen bedrijven al rekenen op tal van interessante premies als ze hun energiemanagement bijsturen en duurzamer maken.

Bij Bureau 9000 zien we het als een van onze taken om bedrijven daarbij te begeleiden, zodat het kostenplaatje zo interessant mogelijk wordt en de transitie naar een duurzame planeet een pak haalbaarder.

Europa voorziet ook een fonds om financiële en technische hulp te verlenen aan de sectoren en mensen die getroffen worden door de transitie.

Toekomstgericht als bedrijf? Mee met de Green Deal

Een van de belangrijkste factoren waar bedrijven hun impact op klimaatverandering en milieuverontreiniging mee kunnen inperken is het optimaliseren van energiemanagement.

“Vandaag hebben bedrijven een boekhouder om hun financiële flow optimaal te doen verlopen. Binnenkort zullen ze ook hun energiestromen van dichtbij monitoren.”
Jozef Mees, managing director Bureau 9000

Om bedrijven te begeleiden richting optimaal energiemanagement, ontwikkelden we het Green Deal Support-traject voor bedrijven. Onze energie-experts gaan samen met jou aan de slag om energiestromen in kaart te brengen, korte- en langetermijngoals vast te leggen en ze ook effectief te helpen realiseren.

Dat energieoptimalisatie in je bedrijf zowel goed is voor profit als voor people en planet, is mooi meegenomen.

Bureau 9000 ondersteunt bedrijven met het Green Deal Support-traject

  • Energiestromen

  • Bronnen van broeikasgassen

  • Gebouwen en mobiliteit
  • Korte keten
  • Biodiversiteit
  • Afvalstromen

Wat kan het Green Deal Support-traject voor jouw bedrijf betekenen?