Het AREI 2023

Op 1 juni 2020 is het oud AREI (Algemeen Reglement op Elektrische Installaties) heel grondig aangepast door het KB van 08 september 2019. De hoofd reden voor deze aanpassing was dat de structuur van het oud AREI niet langer conform was met de bovenstaande Europese wetgeving de IEC 60364.  Verder was het onmogelijk om in het oud AREI nieuwe technieken zoals laadpalen, zonnepanelen of thuisbatterijen te blijven integreren.

Wat is er precies veranderd?

Eigenlijk zijn er heel wat zaken gewijzigd:

 • We spreken niet meer over artikel nummers maar over delen, hoofdstukken, afdelingen en onderafdelingen;
 • We spreken niet meer over huishoudelijke en industriële installaties, maar over huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties;
 • Het toepassingsgebied van het AREI is heel sterk uitgebreid.  Waar we vroeger tot aan het laatste stopcontact gingen, gaan we in het nieuw AREI tot aan alle kabels ten behoeve van communicatie, informatietechnologie, signalisatie en besturing.  Dus ook alles wat met inbraakdetectie, branddetectie of camerabewaking te maken heeft valt voortaan ook onder het AREI;
 • De eisen voor elektrische schema’s voor zowel huishoudelijke als niet-huishoudelijke installatie zijn heel wat zwaarder geworden;
 • De inhoud van het elektrisch dossier is sterk uitgebreid.  Waar vroeger een elektrisch schema voldoende was, eist men vandaag een heel pak aan verschillende documenten zoals drie verschillende risicoanalyses, berekeningsnota’s, plannen van de veiligheidsinstallaties, kritische installaties, ondergrondse leidingen;
 • Enz.

Vanaf 1 juni 2020 moeten elektrische installaties dus afgetoetst worden aan het nieuw AREI. Heb je dit nog niet gedaan? Geen paniek. Om het voor ondernemers, preventieadviseurs, zaakvoerders, vrije beroepen en elektro-installateurs makkelijker te maken, voorziet Bureau 9000 twee zaken:

 1. Een opleiding AREI 2023 waarin de laatste wijzigingen van het AREI hoofdstuk per hoofdstuk wordt overlopen.  Zelfs onderstaande laatste nieuwe aanpassingen zijn mee opgenomen in onze opleidingen:
  • Nieuw hoofdstuk 7.22: voeding van elektrische wegvoertuigen (16 augustus 2022);
  • Alle wijzigingen die op 28 maart 2023 aangepast zijn zoals:
   • huishoudelijke elektrische schema’s;
   • bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking;
   • keuze van differentieelstroombeschermingsinrichtingen in huishoudelijke installaties;
   • beschermingsinrichting tegen overstroom van de distributienetbeheerder bij laagspanningsaansluitingen;
   • minimale lengte voor horizontaal en verticale in de grond ingegraven metalen geleiders (aardverbinding in huishoudelijke installaties;
   • afwijkingen van toepassing op huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties uitgevoerd vanaf 1.06.2020 bij het controlebezoek;
   • afwijkingen van toepassing op huishoudelijke installaties uitgevoerd vóór 1.06.2020.
 2. Een whitepaper met de 11 belangrijkste veranderingen uit het AREI.

De opleiding is specifiek ontworpen voor alle personen die maken krijgen met elektrische installatie zoals technische verantwoordelijke, facility managers, onderhoudspersoneel, elektriciens, studiebureaus en preventieadviseurs.

KMO-portefeuille

Bureau 9000 is door de Vlaamse overheid gecertificeerd als dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dat betekent dat je bedrijf tot 30% van de opleidingskost kan terugkrijgen. Het registratienummer van Bureau 9000 is DV.O 220019.

Opleidingsduur: 7 uur

In-company (opleidingsduur 7 uur)

€ 1232 excl. BTW per opleidingsdag
max. 15 deelnemers per sessie

Open opleiding (opleidingsduur 7 uur)

€ 357,50 per deelnemer (excl. BTW – incl. ontbijt, lunch, dranken & syllabus)

Hotel Vander Valk Nazareth (E17 Gent -> Kortrijk)

Donderdag 28/09/2023 – 09u-17u
(ontbijt 08u30)

Donderdag 14/12/2023 – 09u-17u
(ontbijt 08u30)

Donderdag 25/04/2024 – 09u-17u
(ontbijt 08u30)

Vrijdag 14/06/2024 – 09u-17u
(ontbijt 08u30)

Donderdag 03/10/2024 – 09u-17u
(ontbijt 08u30)

Donderdag 19/12/2024 – 09u-17u
(ontbijt 08u30)

Whitepaper: Het AREI 2023

Benieuwd wat nu dé belangrijkste verschillen zijn tussen het ‘oud AREI’ en het AREI 2023?
In onze whitepaper vind je:

 • de belangrijkste veranderingen op een rij
 • duidelijke praktijkvoorbeelden
 • uitneembare checklists en visuals

Deze whitepaper vormt een nuttige leidraad voor elke bedrijfsleider, technisch personeel of preventieadviseur.

« Eindelijk een document waar alles klaar en duidelijk staat omschreven. »

Bram Lammens, preventieadviseur

Wat mag u van de opleiding verwachten?

 • Waarom het nieuwe AREI?

 • Deel 1 Algemene voorschriften voor het elektrisch materieel en de elektrische installaties:

  • Uitbreiding van het toepassingsgebied;
  • Duidelijke bepaling van de grenzen van de installaties.
 • Deel 2 Begrippen en definities:

  • De algemene technische begrippen zijn gecentraliseerd.
  • Nieuwe definities en begrippen.
  • Definities huishoudelijk en niet-huishoudelijk installaties.
 • Deel 3 Bepaling van de algemene kenmerken van elektrische installaties:

  • Nieuwe voorschriften rond het elektrisch schema voor niet-huishoudelijke installaties.
  • Stroombaanschema’s;
  • Inplantingsplan (algemeen, benaming bord,…).
  • Aanduiding componenten, leidingen,…
 • Deel 4 Beschermingsmaatregelen:

  • Definitie veiligheidsslot;
  • Beschermingsmaatregelen tegen brand: definities, classificatie van elektrische leidingen;
  • Bijzondere beschermingsmaatregelen tegen de vorming van rook;
  • Bijzondere beschermingsmaatregelen voor toestellen met brandbaar vloeibaar diëlektricum.
  • Principe van coördinatie en filiatie.
 • Deel 5 Keuze en gebruik van het materieel:

  • Minimale sectie van geleiders;
  • Plaatsingswijze PEN geleider;
  • Toestellen voor automatische wederingschakeling;
  • Wijziging van art. 104.e oud AREI:
  • Vitale installaties worden veiligheidsinstallaties;
  • Toevoeging van kritische installaties.
 • Deel 6 Controles van installaties:

  • Gelijkvormigheidsonderzoek voor ingebruikname
  • Bijzondere gelijkvormigheidscontroles tijdelijke, mobiele en verplaatsbare installaties
  • Definitie: belangrijke wijziging.
  • Controle bezoeken en periodiciteiten.
 • Deel 7 Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten:

  • Alle bijzondere installaties en ruimten zijn gecentraliseerd;
  • PV installaties ? 10 kW huishoudelijk;
  • Voorwaarden voor badkamers voor niet-huishoudelijke installaties;
  • ATEX bescherming tegen temperatuursverhoging en vonkvorming;
  • In het TN-S net een minimale doorsnede van 10 mm² is vereist of een differentieel van 300mA zonder vertraging.
  • NIEUW Voeding van elektrische wegvoertuigen (aug. ’22)
 • Deel 8 Bijzondere voorschriften met betrekking tot bestaande elektrische installaties:

  • Definities type van installaties
  • Oude installatie;
  • Installatie oud-AREI.
  • Conformiteit van een bestaande installatie met nieuwe AREI.
  • Afwijkingen voor oude en bestaande elektrische installaties.
 • Deel 9 Algemene voorschriften door personen na te leven:

  • Plichten van de eigenaar of de beheerder.
  • Inhoud elektrisch dossier.
  • Dossier uitwendige invloedsfactoren.
  • Toekenning BA4/BA5.
  • Aanvullende voorschriften voor het werken in atex zones.
 • NIEUW: Voeding van elektrische voertuigen (regelgeving aug. 2022)

Interesse in de opleiding ‘het AREI versie 2023’? Schrijf je in via onderstaand formulier:

Bekijk onze andere opleidingen

Opleiding BA4 basis

Opleiding Industriële Elektriciteit

VCA Opleiding