De IP waarde

Bij de keuze van elektrisch materiaal moet men voor elk onderdeel bepalen in welke mate dit beschermd moet zijn tegen de omgevingsfactoren en welke bescherming dit moet bieden tegen aanraking door de gebruiker.

De IP-codering (International Protection Rating, ook soms Ingress Protection) op elektrische of elektronische apparaten is een internationaal genormaliseerde aanduiding voor de mate van beveiliging. (norm IEC 60529).

De IP-aanduiding heeft twee cijfers: het eerste getal van de IP waarde geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen, het tweede de beschermingsgraad tegen vocht.

Plan uitwendige invloeden

De bepaling van de juiste IP waarde hangt dus deels samen met de bevindingen in het plan uitwendige invloeden, en meer specifiek met deze parameters:

  • AD: Aanwezigheid van water
  • AE: Aanwezigheid van vreemde vaste lichamen
  • AG: Mechanisme belasting

Beschikt u niet over een actueel plan uitwendige invloeden? Lees dan zeker hier verder.

IP waardes: wat mag u verwachten?

  • Concrete aanbevelingen over de minimale IP waarden van uw elektrisch materieel

  • … (verder aan te vullen door Jozef)

Wenst u meer toelichting of een offerte?