Plan van aanpak opmaak elektrische schema’s
Plan van aanpak elektrische schema's

1.1 Deel 1 – Analyse

Doelstellingen

Analyse van de aanvraag op basis van de door u verstrekte informatie om op deze manier de Kickoff en opstart van het project zo optimaal mogelijk te kunnen voorbereiden.

Stappen

Er wordt fysisch of telefonisch overleg gepleegd tussen de opleidingsverantwoordelijke en de lesgever:

* het aantal deelnemers wordt besproken;
* de technische achtergrond van de deelnemers wordt overlopen;
* de typische kenmerken van de installatie worden besproken, eventueel kan een bezoek ter plaatse aan de technische installatie meer duidelijkheid brengen.

Bekijken hoe de samenstelling van de opdracht is opgebouwd:

* Aantal borden
* Aantal kringen per bord
* Complexiteit van de indeling van het gebouw
* Is alle noodzakelijke informatie aanwezig om te kunnen starten aan de opdracht:

Is een technisch verantwoordelijke beschikbaar?
Zijn de beschikbare schema’s voorhanden?
Zijn de meest recente keuringsverslagen voorhanden?

Resultaat

Optimale voorbereiding voor de Kickoff om op deze manier de opdrachtgever voldoende tijd te geven om alle documenten klaar te hebben tegen de Kickoff.

1.2 Deel 2 – Kickoff & projectdefinitie

Doelstellingen

Eerste vergadering met de projectverantwoordelijke van Zorgbedrijf Antwerpen, met het oog op het opstarten van het project.

Stappen

Tijdens deze startvergadering worden volgens items besproken:

* korte toelichting m.b.t. de objectieven van het project door de opdrachtgever;
* afbakening van de scope van het project en randvoorwaarden (zoals due dates);
* korte toelichting van onze aanpak.

Opmerking

Dit biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om bepaalde accenten of klemtonen te leggen in de aanpak:

* voorstellen van de respectievelijke ploegen qua samenstelling en bevoegdheden (indien projectteam);
* tijdsschema voor de rapportering en een kalender van het overleg;
* aanduiden van de relevante beschikbare informatie aangaande het project en vermelden van bronnen van de informatie.

Projectdefinitiedocument met de volgende inhoud:

* Scope van de opdracht
* Plan van aanpak
* Betrokkenen en projectstructuur
* Te verwachten verslagen/documenten + inhoud

Resultaat

Verslag van de Kickoff vergadering inclusief o.a. de planning en de contactgegevens van de betrokkenen.

1.3 Deel 3 – Uitvoering risicoanalyse

Doelstellingen

De ontbrekende schema’s (situatieschema & ééndraadsschema) digitaal opstellen van alle borden in scope.

Stappen

De schema’s worden direct ter plaatse opgemaakt a.d.h.v. van ons softwarepakket Trikker. De uitmeting van de verschillende kringen gebeurt via een track en trace toestel.

Samen met de medewerker van Zorgbedrijf Antwerpen worden op deze manier kring per kring volledig uitgezocht en direct ter plaatse opgetekend.

1.4 Deel 4 – Oplevering schema’s

Doelstellingen

Overdracht van de schema’s van het studiebureau naar de klant.

Stappen

* De afgewerkte schema’s worden elektronisch doorgestuurd naar Zorgbedrijf Antwerpen.
* Eventuele geconstateerde inbreuken op het AREI worden in een begeleidende e-mail meegegeven.

Deliverables

* Digitale ééndraadsschema’s en situatieschema’s van de borden in scope.