Bureau 9000: technische expertise, terreinkennis en wetgeving

De veiligheid van werknemers staat voor alle werkgevers bovenaan de prioriteitenlijst. Arbeidsongevallen zijn absoluut te vermijden, en daar kan je als bedrijf het nodige voor doen. Risico’s uitsluiten, aanbevelingen opvolgen en werknemers informeren: dat zijn de drie voornaamste pijlers van een veilige werkomgeving en voor de preventie van arbeidsongevallen.

Bureau 9000 heeft de technische expertise, terreinkennis en het wetgevend kader in huis om bedrijven te ondersteunen bij de opmaak van risicoanalyses, maar ook bij de implementatie en opvolging van het preventiebeleid.

Hoe kunnen we u helpen?

Risicoanalyse
elektrische installaties

Codex Boek III Titel 2

Risicoanalyse veiligheids- en kritische installaties

AREI Boek 1 Afdelingen 5.5 & 5.6

Document
uitwendige invloeden

AREI Boek 1 Afdeling 2.10

Risicoanalyse brand

NBN S-21-100
Codex Boek III Titel 3

Risicoanalyse explosie – ATEX

Codex Boek III Titel 4

Ondersteuning preventiedienst

Risicoanalyse binnenluchtkwaliteit

KB 6 november 2022

Behoefte aan meer toelichting?

Contacteer ons

Behoefte aan meer toelichting?

Contacteer ons