Ventilatiewet

Op 1 december 2022 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 6 november 2022 gepubliceerd betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

De Ventilatiewet beoogt een aantal zaken:

 • het duidelijk definiëren van richtinggevende referentieniveaus, inclusief de mogelijkheid tot luchtzuivering;
 • de uitbaters van publiek toegankelijke gesloten plaatsen ertoe aanzetten om een betere binnenluchtkwaliteit te behalen via een risicoanalyse en actieplan;
 • de basis leggen voor een certificatie en labelling om de ventilatie en luchtzuivering op een objectieve manier vast te stellen en te communiceren;
 • het oprichten van een platform inzake binnenluchtkwaliteit om onder meer de kennis van binnenluchtkwaliteit te verbeteren.

Over welke gebouwen of lokalen spreken we nu:

 • Bibliotheken,
 • Ziekenhuizen,
 • Woonzorgcentra,
 • Gemeentehuizen/Administratieve centra,
 • Bioscopen,
 • Culturele Centra,
 • Event locaties,
 • Musea,
 • Scholen en Universiteiten,
 • Enz.

Waarom is een goed binnenklimaat belangrijk?

Een goed binnenklimaat is van cruciaal belang voor onze gezondheid en ons welzijn. Het heeft invloed op ons fysieke en mentale welzijn, onze productiviteit en ons comfort. Een slecht binnenklimaat kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals astma, allergieën, hoofdpijn en vermoeidheid.

Een goed binnenklimaat wordt bepaald door verschillende factoren, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en luchtkwaliteit. Als deze factoren niet goed zijn afgestemd, kan dit leiden tot problemen.

Een temperatuur die te hoog of te laag is, kan bijvoorbeeld leiden tot vermoeidheid en concentratieproblemen. Een te droge lucht kan leiden tot droge ogen en een geïrriteerde huid, terwijl een te vochtige lucht kan leiden tot schimmelvorming en een verhoogd risico op allergieën (Zie onderstaand Sterling Diagram). Slechte ventilatie kan leiden tot een opeenhoping van schadelijke stoffen en een gebrek aan zuurstof, wat kan leiden tot hoofdpijn en vermoeidheid.

Een goede luchtkwaliteit is ook van groot belang voor een goed binnenklimaat. De lucht kan verontreinigd zijn door stoffen zoals stof, pollen, bacteriën en schimmels. Deze kunnen leiden tot allergieën, infecties en irritaties aan de luchtwegen. Ook kunnen stoffen zoals CO2 en radon in de lucht aanwezig zijn, wat schadelijk kan zijn voor onze gezondheid.

Om een goed binnenklimaat te creëren, is het belangrijk om te zorgen voor een goede ventilatie en een optimale afstemming van temperatuur en luchtvochtigheid. Daarnaast kan het gebruik van luchtreinigers en het vermijden van schadelijke stoffen zoals rook en chemicaliën in huis bijdragen aan een gezonder binnenklimaat.

Waarom is een risicoanalyse nodig?

Volgens de richtlijnen uit het KB van 06 november 2022 is sinds december 2023 het uitvoeren van een risicoanalyse met bijhorend actieplan verplicht. Deze heeft tot doel om uitbaters aan te moedigen om de luchtkwaliteit in hun gebouw te verbeteren. Transparante communicatie over de luchtkwaliteit naar het publiek wordt verplicht vanaf 1 januari 2025.

Behoefte aan meer toelichting of een offerte?