Document uitwendige invloeden

Vocht, warmte, koude, ongedierte, corrosieve chemicaliën, … kunnen de veilige werking van elektrische installaties aantasten en zo de kans op ongevallen verhogen. Bij de keuze en het gebruik van elektrisch materiaal moet dus altijd rekening gehouden worden met de aanwezige uitwendige invloedsfactoren.

Wanneer u beschikt over niet-huishoudelijke, elektrische installaties moet er een plan bestaan dat per lokaal of zone alle uitwendige invloeden inventariseert. Art. 19 van het A.R.E.I. beschrijft de te volgen methode. Het opgemaakte plan (document uitwendige invloeden) moet nadien worden goedgekeurd door uw keuringsorganisme.

Document uitwendige invloeden: wat mag u verwachten? 

  • Rondgang door alle lokalen

  • Een tabel per lokaal met de relevante uitwendige invloedsfactoren

  • Document met de uitwendige invloedsfactoren in uw onderneming, klaar om ondertekend te worden door u  (de uitbater) en uw Externe Dienst voor Technische Controle.

Wenst u meer toelichting of een offerte? 

Tip: U kan optimaliseren door het plan uitwendige invloeden tesamen met een Risicoanalyse Elektrische installaties te laten opmaken, en zo besparen in bezoektijd en verplaatsingen.

Zoekt u meer informatie over uw wettelijke verplichtingen of de gebruikte methode? Bezoek onze pagina’s ‘Meer Info’ of klik door naar onze Opleidingen.

Misschien hebt u ook interesse in: 

Risicoanalyse Elektriciteit

Risicoanalyse Brand

Risicoanalyse Explosie – Atex