De verschillende risicoanalyses voor brand

Voldoet uw huidige brandveiligheidssituatie aan de meest recente regelgeving? De ene risicoanalyse is de andere niet! Wat zoekt u precies? 

Risicoanalyse brand volgens Codex Welzijn op het Werk

Dit is een risicoanalyse van het brandrisico op de arbeidsplaatsen. De verplichting ligt bij de werkgever. Zowel de inhoud van de risicoanalyse als de hiërarchie van de preventiemaatregelen worden bepaald door de Codex van het welzijn op het werk III.-3.

Risicoanalyse volgens norm NBN S21-100-1 branddetectie- en brandmeldsystemen

Deze risicoanalyse is veel ruimer en technischer, en wordt doorgaans uitgevoerd in conceptfase van een project. De verplichting ligt bij de bouwheer. Met de aanbevelingen uit deze risicoanalyse wordt door de architect en aannemer rekening gehouden bij de realisatie van het gebouw of project. De risicoanalyse is deel van de basisstudie en omhelst naast de risicoanalyse ook een uitvoerige evaluatie van de behoeften conform de norm.

Risicoanalyse branddetectie – Norm S21-100 – Basisstudie

Behoefte aan meer toelichting?

Contacteer ons

Meer informatie over uw wettelijke verplichtingen, de norm S21-100 of de B9000 methode voor risicoanalyses voor brand?

Misschien hebt u ook interesse in: 

Doc uitwendige invloeden

Risicoanalyse elektriciteit

Risicoanalyse explosie – Atex