Risicoanalyse brand volgens Codex Welzijn – brandpreventie

De Codex over het welzijn op het werk III. 3. Brandpreventie op de arbeidsplaatsen, verplicht elke werkgever om een risicoanalyse betreffende het brandrisico op te maken.

  • Een risicoanalyse start met een risico-inventarisatie: op basis van door u aangeleverde informatie en een bedrijfsrondgang onderzoeken we volgende aspecten: gebouw, activiteiten en preventiestructuur, brand- en explosiegevaar, actieve en passieve brandveiligheid, organisatie van brandpreventie en van reactie bij brand, informatie en communicatie.
  • De risico-evaluatie is tweeledig:

Het naakte brandrisico, m.a.w. zonder rekening te houden met genomen maatregelen, wordt beoordeeld op basis van brandlast, brandbaarheid, ontstekingsbron en toevoer van zuurstof. Dit risicocijfer bepaalt hoe dringend en ingrijpend het is om maatregelen te nemen.

Bij het doorlopen van de checklist komen grote en kleine verbeterpunten naar boven. Elke tekortkoming krijgt een score, zodat u in 1 oogopslag de grootste prioriteiten zal herkennen.

Het actieplan bevat voor elk risico een concrete aanbeveling, in lijn met de preventiehiërarchie uit het KB.  (Lees verder onder de afbeelding)

Wat is deze risicoanalyse NIET?

Het is geen audit van de normen rond brandveiligheid. Er wordt van uit gegaan dat deze voorschriften correct werden gevolgd door de aannemer/architect en werden gecontroleerd door de brandweer bij het verlenen van de vergunning. Is een risicoanalyse op basis van de norm toch hetgeen u zoekt, dan helpen we u graag hier verder.

Risicoanalyse in orde: wat nu?

De risicoanalyse is de start van uw brandpreventiebeleid; op basis ervan zal u evacuatieplannen, brandpreventiedossier, interventiedossier, noodprocedures, interne brandbestrijdingsdienst, evacuatieoefeningen, interne opleidingen etc. moeten uitwerken. Heeft u hierbij hulp nodig? zie Ondersteuning Preventiedienst.

Wat mag u verwachten?

  • Een risicoanalyse brand conform de vereisten in de Codex over het Welzijn op het Werk, III,-3 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

  • Een opsomming van uw risico’s, met kleuraanduiding volgens prioriteit

  • Verduidelijkende foto’s

  • Concrete aanbevelingen conform de preventiehiërarchie uit de Codex

  • Het rapport is een bewerkbare Excel zodat u de voortgang van uw acties erin kan opvolgen.

Wenst u meer toelichting of een offerte?

Misschien hebt u ook interesse in: 

Risicoanalyse branddetectie

Risicoanalyse elektriciteit

Doc uitwendige invloeden