Risicoanalyse branddetectie volgens norm S21-100 – Basisstudie

Van een degelijk branddetectie- en brandmeldsysteem wordt verwacht dat dit de mensen en/of goederen in en rond het gebouw op een efficiënte en betrouwbare wijze beschermt. De Belgische norm NBN S 21-100-1:2021 is hierbij een onontbeerlijk referentiekader. Deze norm vertegenwoordigt de code van goed vakmanschap, en wordt ook vaak verplicht opgelegd via het brandweeradvies bij uw vergunning.

Om deze norm te volgen, moet u 7 stappen doorlopen die de hele levenscyclus van het detectie- en brandmeldsysteem beslaan.  De norm biedt de vrijheid om een installatie te ontwerpen, aangepast aan de noden van de eindgebruiker.  Stap 1 is daarom cruciaal, want deze bestaat uit een risicoanalyse en evaluatie van de behoeftes.

NBN/DTD S 21-100-1 Branddetectie- en brandmeldsystemen: bevat regels voor

 • Stap 1: de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes

 • Stap 2: de studie en het onderwerp

 • Stap 3: de plaatsing

 • Stap 4: de indienststelling

 • Stap 5: de controle

 • Stap 6: het gebruik

 • Stap 7: het nazicht en het onderhoud

Wat mag u verwachten?

 • Een risicoanalyse en evaluatie van uw behoeften volgens de meest recente versie van de norm NBN S 21-100-1, de zogenaamde basisstudie

 • Een helder overzicht van de wel en niet toepasselijke normen en wetgeving inzake brandpreventie voor uw project

 • Inachtname van de adviezen van de brandweer en voorwaarden van de vergunningverlenende overheid voor uw project

 • Indien gewenst en tegen meerprijs: opmaak van plannen van de ATEX zones, uitwendige invloeden, vitale stroombanen.

Wenst u meer toelichting of een offerte?

Misschien hebt u ook interesse in: 

Risicoanalyse Brand

Risicoanalyse Elektriciteit

Doc uitwendige invloeden