Waarom een risicoanalyse van uw elektrische installaties?

Sinds 2012 zijn alle werkgevers verplicht een risicoanalyse te laten uitvoeren van elke elektrische installatie in de bedrijfsgebouwen waartoe het personeel of door hem aangestelde derden (vb. een externe elektricien) toegang hebben. Dit geldt voor laag- en hoogspanningsinstallaties

Met een elektrische installatie wordt bedoeld: elke kast hoe klein of hoe groot ook, waar op zijn minst één automaat of smeltzekering in zit.

Bij een uitbreiding of wijziging van uw elektrische installatie moet ook de risicoanalyse worden herzien.

Een risicoanalyse van de elektrische installaties is verplicht én van levensbelang!

Het volledige preventiebeleid bij elektrische installaties

Als eigenaar of beheerder van een elektrische installatie, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. Onontbeerlijke hulpmiddelen hierbij zijn de risicoanalyse elektrische installaties, het plan uitwendige invloeden, kabelberekeningen, explosie-zonering, en een degelijk elektrisch dossier. Tenslotte zal u uw werknemers en onderaannemers grondig informeren d.m.v. bedrijfseigen procedures en opleidingen.

Bureau 9000 verzorgt al deze wettelijke verplichtingen van A tot Z.

Risicoanalyse elektrische installaties: wat mag u verwachten?

  • Opstartoverleg

  • Observatie van alle elektrische kasten (we baseren ons op de lijst in het keuringsverslag)

  • Overlopen van de uitgebreide B9000 checklist per kast

  • Een risicobeoordeling aan de hand van de Kinney-methode

  • Een rapport met de bevindingen en risico’s per bord

  • Concrete aanbevelingen om risico’s te reduceren

  • Een synthese van de risicoanalyse op 1 A4

Kortom, een volledig afgewerkte Risicoanalyse Elektrische Installaties, in regel met de wettelijke vereisten uit de Codex, het A.R.E.I. en de code van goede praktijk.

Wenst u meer toelichting of een offerte?

De offerte zal variëren naargelang het aantal gebouwen en elektrische kasten.

Misschien hebt u ook interesse in: 

Doc uitwendige invloeden

Risicoanalyse Brand

Risicoanalyse explosie – Atex