Risicoanalyse Explosieve atmosferen – opmaak Explosieveiligheidsdocument (EVD)

Explosies kunnen spectaculaire en dramatische gevolgen hebben: vaak kosten ze mensenlevens en brengen ze zware economische schade toe. Het voorkomen van deze ongevallen is daarom ook wettelijk omkaderd.

Bureau 9000 ondersteunt u als werkgever bij het opmaken van de verplichte risicoanalyse (Codex III.4), en deze te reviseren bij iedere wijziging aan producten, processen, installaties.

Wat hebben deze gemeen?

opslag van ontvlambare vloeistoffen,  opladen van de batterij van een heftruck, machinaal hout bewerken, … dit zijn voorbeelden met een risico op explosieve atmosferen!

Indien uit de risicoanalyse blijkt dat er in bepaalde lokalen een vorming van een explosieve atmosfeer mogelijk is, moeten deze lokalen worden ingedeeld in gevarenzones. Er bestaan 3 niveaus van zones (van hoog naar laag risico): zones 0, 1 en 2 voor gas en 20, 21 en 22 voor stof. Men zal ook actieve ontstekingsbronnen moeten vermijden en vb. de apparaten binnen de zones zullen moeten voldoen aan bepaalde technische eisen, bepaald door ATEX 95 richtlijn. Om de schade bij een eventuele explosie te beperken, worden zowel constructieve als organisatorische maatregelen genomen.

Bureau 9000 verzamelt alle hierboven vermelde onderdelen en alle andere relevante documentatie gebundeld in het explosieveiligheidsdocument (EVD).

Zoneringsplannen en het omstandig verslag voor ruimten met ontploffingsgevaar (soms ook wel ‘zoneringsdossier’ genoemd) volgens AREI Boek 1 – 7.102 kunnen in het explosieveiligheidsdocument geïntegreerd worden.

Wat mag u verwachten van B9000?

  • Een bedrijfsrondgang

  • Inventarisatie van de aanwezige stoffen, emissiepunten en de ontstekingsbronnen per ruimte

  • Risicoanalyse explosieve atmosferen

  • Opmaak van zoneringsplannen en begeleiding bij de goedkeuring door een erkende dienst voor technische controle

  • Opmaak van explosieveiligheidsdocument (EVD) in pdf

  • Bespreking van het rapport en toelichting van de gevonden resultaten

Mogelijke extra’s:

  • Jaarlijkse actualisatie van het explosieveiligheidsdocument

  • Ondersteuning in het bepalen van elektrostatische eigenschappen van de materialen

  • Ondersteuning van de preventiedienst bij de uitwerking van organisatorische maatregelen

Behoefte aan meer toelichting of een offerte?

Misschien hebt u ook interesse in: 

Risicoanalyse elektriciteit

Doc uitwendige invloeden

Risicoanalyse Brand