Een gezonde binnenluchtkwaliteit: waarom is dat zo belangrijk?

Gezonde lucht in afgesloten ruimtes, waarom is dat nu belangrijk? Zonder dat je het echt merkt, heeft de lucht in een ruimte invloed op je fysieke en mentale welzijn. Je productiviteit krijgt een flinke dip, je hebt hoofdpijn of wordt snel moe in ruimtes waar de luchtkwaliteit niet optimaal is. In sommige gevallen kunnen mensen zelfs astma of allergieën ontwikkelen door een ongezonde binnenluchtkwaliteit.

Hoe verkrijg je gezonde binnenlucht?

Een goed binnenklimaat wordt bepaald door verschillende factoren:

 • temperatuur
 • luchtvochtigheid
 • ventilatie
 • luchtkwaliteit (= gezonde samenstelling van de lucht)

Een te hoge of te lage temperatuur kan leiden tot vermoeidheid en concentratieproblemen. Een te droge lucht kan je medewerkers of bezoekers droge ogen en een geïrriteerde huid bezorgen.

Ook de luchtvochtigheid is van belang voor het voorkomen van schimmel, bacteriegroei of een verhoogd risico op allergieën.

Een goede luchtkwaliteit is ook van groot belang voor een goed binnenklimaat. De lucht kan verontreinigd zijn door stoffen zoals stof, pollen, bacteriën en schimmels. Deze kunnen leiden tot allergieën, infecties en irritaties aan de luchtwegen. Ook kunnen stoffen zoals CO2 en radon in de lucht aanwezig zijn, wat schadelijk kan zijn voor onze gezondheid.

Dit kan je doen

Om een goed binnenklimaat te creëren, zijn deze vuistregels alvast van toepassing:

 1. Ventileer je ruimten voldoende en reinig regelmatig de filters van je ventilatiesysteem.
 2. Stem temperatuur en luchtvochtigheid optimaal af voor een gezonde binnenluchtkwaliteit.
 3. Vermijd schadelijke stoffen zoals rook en chemicaliën in afgesloten binnenruimtes.
 4. Ga na of een luchtreiniger de kwaliteit van de binnelucht bij jouw onderneming nog kan optimaliseren.

Dit zegt de ventilatiewet

Op 1 december 2022 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 6 november 2022 gepubliceerd over de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

Doel van de ventilatiewet

Met de ventilatiewet wil de overheid een aantal doelen bereiken:

 • duidelijk definiëren van referentieniveaus, inclusief de mogelijkheid tot luchtzuivering
 • consumenten in publiek toegankelijke gesloten plaatsen voortaan blootstellen aan betere luchtkwaliteit via een risicoanalyse en actieplan
 • de basis leggen voor een certificatie en labeling om de ventilatie en luchtzuivering op een objectieve manier vast te stellen en te communiceren
 • het oprichten van een kennisplatform inzake binnenluchtkwaliteit om onder meer de kennis van binnenluchtkwaliteit te verbeteren.

Waar geldt de ventilatiewet?

Een risicoanalyse binnenluchtkwaliteit en een bijhorend actieplan is vanaf december 2023 verplicht in publiek toegankelijke gesloten plaatsen. Maar over welke gebouwen of ruimten gaat dit exact?

In de eerste plaats is de wet van toepassing in de horeca-, sport- en cultuursector:

 • Bioscopen
 • Culturele centra
 • Eventlocaties (cafés, clubs, …)
 • Sportclubs en sporthallen
 • Musea
 • Bibliotheken

Wat met federale gebouwen, scholen, ziekenhuizen en woonzorgcentra? Die vallen voorlopig nog niet onder deze regelgeving. Wij houden deze regelgeving nauwgezet in de gaten en passen onze website aan als dit zou veranderen.

Deze figuur toont mooi het belang aan van een optimale luchtvochtigheid en temperatuur in ruimten. Wanneer die te hoog of te laag zijn, vormen ze een broeihaard voor allerlei zaken die onze gezondheid niet ten goede komen. De overheid formuleerde daarom de Ventilatiewet of de Wet inzake gezonde binnenluchtkwaliteit. Het doel is om publiek toegankelijke gesloten ruimten gezonder te maken voor consument en bezoeker. Maar dat heeft natuurlijk impact op jou als uitbater. Wij helpen je vlot door de regelgeving en zorgen via een risicoanalyse en actieplan dat je in orde bent met deze reglementering.

Val je onder de ventilatiewet? Dit moet je doen!

Doe de check:

 • Ben je eigenaar of uitbater van een publiek toegankelijke openbare ruimte in de horeca-, sport- of cultuursector?
 • Is de ruimte groter dan 15 m² en zijn mensen er langer dan een kwartier aanwezig?

Is het antwoord op beide vragen ‘ja’, dan moet je vanaf december 2023 voldoen aan volgend lijstje:

 1. Er moet een luchtkwaliteitsmeter aanwezig zijn
 2. Je laat een risicoanalyse binnenluchtkwaliteit uitvoeren & houdt deze beschikbaar voor inspectie
 3. Daaruit volgt een actieplan dat je uitvoert & beschikbaar houdt voor inspectie
 4. Je vraagt je certificatie aan (vanaf januari 2025)
 5. Je afficheert het certificaat en bijhorend label voor het publiek (vanaf januari 2025).
 6. De ruimte moet uitgebaat worden in dezelfde omstandigheden als tijdens de analyse en certificering.

Concreet: vanaf december 2023 is het uitvoeren van een risicoanalyse met bijhorend actieplan verplicht. Transparante communicatie over de luchtkwaliteit naar het publiek wordt verplicht vanaf 1 januari 2025.

Risicoanalyse binnenluchtkwaliteit: dit mag je verwachten

Bureau 9000 is jouw partner voor een gezonde binnenluchtkwaliteit. Wij voeren in jouw zaak een risicoanalyse uit en bezorgen je een actieplan.

 • We brengen de zaken in kaart die de binnenlucht positief beïnvloeden:
  • luchtzuivering
  • ventilatie
  • bepaalde planten
 • We checken de zaken die de binnenlucht minder gezond maken:
  • bouwmaterialen
  • vloerbekleding
  • activiteit van mensen (dit is bijvoorbeeld anders in een bibliotheek dan in een fitnessruimte)
  • bepaalde planten
 • We checken het onderhoud, de samenstelling van de buitenlucht, luchtsamenstelling, enz.

Wat kan er zoal in een actieplan binnenluchtkwaliteit staan?

Naast de risicoanalyse, krijg je ook een concreet actieplan in handen met concrete acties die jouw luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Wanneer de risicoanalyse wijst op een verminderde kwaliteit van de binnenlucht, dan formuleren we acties op korte termijn, op middellange termijn en op lange termijn.

Wat als je niet in orde bent met deze wetgeving?

De FOD Volksgezondheid zal toezien op de uitvoering van de wet. Er staan onder meer geldboetes (van €100 tot €6000) tegenover het niet naleven van de ventilatiewet. Belangrijk daarbij: deze sancties gelden zowel voor de eigenaar, de uitbater als de certificeerder (!). Dit om manipulatie van de metingen tegen te gaan en te garanderen dat een objectieve partner de risicoanalyse en het actieplan voorzien.

Vragen rond de ventilatiewet voor jouw onderneming?