Van iedere elektrische installatie moeten actuele schema’s beschikbaar zijn. Deze zijn vereist voor de keuringen maar dienen ook als bron van informatie voor al wie de installatie bedient, onderhoudt of wijzigt. Er zijn verschillende schema’s.

Eendraadschema van de installatie – blokschema

Dit eendraadschema geeft een globaal overzicht van de installatie met al zijn verbruikers. Een voorbeeld:

Eendraadschema per bord

Dit is een schematische weergave van alle leidingen, kabels en elementen van de elektrische installatie door middel van specifieke symbolen bepaald in het AREI.

Alle leidingen worden met een letter aangeduid. De schakelaars in de zekeringkast worden met dezelfde letters gemerkt. Per stroombaan wordt elk aftakpunt genummerd. Met behulp van symbolen uit AREI (meer info zie AREI ) worden ook type leiding, doorsnede en aantal geleiders, type en kenmerken van de differentieelschakelaars, schakelaars, aftakdozen, stopcontacten, verbruikers etc. aangeduid. Hieronder een detail van een eendraadsschema:

Situatieschema – situatieplan

Het situatieschema toont op plan de exacte plaats van de verschillende elektrische elementen. Hieronder een detail van een situatieschema:

Wat mag u verwachten?

  • Snelle en accurate opmaak van eendraadsschema’s en situatieschema

  • Overzichtelijke uitprints in een pdf dossier, met 1 schema per A4

Mogelijke extra’s: 

  • B9000 kan later makkelijk aangepaste schema’s maken na wijzigingen in de installatie. 

Wenst u meer toelichting of een offerte?