Ondersteuning van A tot Z

Wij ondersteunen de bouwheer of treden plaatsvervangend op. Onze expertise verzekert een kwalitatieve projectopvolging. Onze onafhankelijkheid garandeert een onpartijdige keuze van uitvoerders.

Wij komen ter plaatse, organiseren het nodige overleg, zorgen voor uitvoering volgens plannen en budgetten, waken over oplevering van documentatie, en zien toe op de uitvoering van de nodige controles en keuringen.

Bureau 9000 ondersteunt u met

  • De technische evaluatie van offertes

  • De opvolging van de realisatie van de technieken

  • Opvolging van de budgetten

  • Communicatie met architect en uitvoerders

  • Rapportering aan de bouwheer

Behoefte aan meer toelichting of een offerte?