Voorkom brand en stroompanne

Door het vroegtijdig ontdekken van nakende defecten kan u brand of stroompanne voorkomen.

Het doel van dit thermografisch onderzoek is het opsporen van eventuele “Hot Spots” in de elektrische installaties met behulp van een infrarood camera. Hiermee kunnen fouten, gebrekkige aansluitingen, beschadigingen, ongelijkmatige fasebelastingen e.d. opgespoord worden.

Volgende voorwaarden zijn erg belangrijk voor een betrouwbaar thermogram, maar vormen wel een uitdaging op vlak van organisatie, productieplanning en veiligheid:

  • de elektrische borden moeten goed toegankelijk zijn
  • de beschermplaat (carta, plexi) moet verwijderd worden (dit gebeurt door de klant of zijn technieker)
  • de elektrische borden moeten geobserveerd worden terwijl ze onder spanning staan
  • de thermische bevindingen zijn enkel representatief wanneer de installatie op het ogenblik van het onderzoek normaal belast wordt

Is thermografie verplicht?

Er is geen wettelijke verplichting. Anderzijds kan de brandverzekering een periodiek thermografisch onderzoek van uw elektrische installaties wel verplichten.

Brandpreventie

Heeft u nog andere vragen rond brandpreventie? Bekijk zeker eens onze expertise rond Preventie en Bescherming op het werk, of neem een kijkje naar onze Risicoanalyses Brand.

Energieadvies

Zoekt u eerder een thermografisch onderzoek om uw warmteverliezen in kaart te brengen? Dat kan! Bekijk de pagina ‘Thermografie’ in kader van energieadvies.

Energie en duurzaamheid zijn onze passie. Ontdek hier hoe we al jaren energie-gids zijn in vele sectoren.

Wat mag u verwachten?

  • Gevoelige IR camera

  • Lijst van de gecontroleerde kringen

  • Een digitaal rapport

  • Bij onregelmatigheden: thermische en digitale foto

  • Bij ieder risico: advies met concrete, haalbare oplossing

Behoefte aan meer toelichting of een offerte?