Wat zijn vitale stroombanen?

Vitale stroombanen voeden een vitale installatie. Het zijn dus vitale installaties die in geval van nood minstens 1 uur in dienst moeten blijven uit veiligheidsoverwegingen.

Opgelet: vanaf 1 juni 2020 spreken we niet meer over vitale stroombanen, maar over veiligheids- en kritische installaties. 

Voorbeelden van veiligheids- en kritische installaties of vitale stroombanen:

 • Noodverlichtingsinstallaties

 • Liften met prioritaire oproep

 • Alarminstallaties

 • Detectie-, melding- en waarschuwingsinstallaties

 • Veiligheidsverlichtingsinstallaties

 • Deurontgrendelingsinstallaties

 • Installaties voor rookafvoer

 • Over- en onderdrukinstallaties ter bescherming tegen rook

 • Waterdrukverhogende installaties

Identificeren van veiligheids- en kritische installaties

De vitale stroombanen of veiligheids- en kritische installaties worden bepaald op basis van een risicobeoordeling en worden aangeduid op plan. Deze plannen worden goedgekeurd en geparafeerd door de uitbater en door een erkend Organisme Technische Keuringen.

De risicobeoordeling en plannen steunen op volgende bedrijfsinformatie:

B9000 kan ook instaan voor de opmaak van deze documenten. Neem gerust een kijkje achter de bovenstaande links.

Ik heb veiligheids- en kritische installaties, wat nu?

Voor elke vitale stroombaan moet functiebehoud gegarandeerd zijn. Dit betekent dat de kabel die instaat voor de overdracht van signalen of van energie, moet blijven functioneren tijdens een brand.

Daarom zullen vitale stroombanen of veiligheids- en kritische installaties enkel aan structurele elementen (draagmuren, betonnen plafonds, kolommen, …) met voldoende brandweerstand kunnen worden bevestigd.

Voorts zijn er extra voorzorgen en verplichtingen inzake voeding, type kabel, plaatsingswijze van de leidingen, signalisatie, schakel-, verdeel- en beveiligingsinrichtingen, etc. …

Wat mag u verwachten?

 • Risico beoordeling vitale stroombanen cfr. AREI

 • Opmaak plannen vitale stroombanen, tot en met de gehandtekende goedkeuring door het Erkend organisme van uw keuze

 • Concrete adviezen naar plaatsing en uitvoering van uw vitale stroombanen

beoordeling veiligheids- en kritische installaties: voor wie?

De beoordeling van de vitale stroombanen is verplicht voor nieuwe installaties. Ook bestaande installaties die zijn uitgevoerd of waar wijzigingen zijn in aangebracht na 04/09/2013 moeten gekeurd worden.

Wettelijk kader: AREI art. 104 “Voorzorgsmaatregelen tegen brand

Wenst u meer toelichting of een offerte?