Bedrijven willen klaar zijn voor de toekomst.

Energie, veiligheid & preventie spelen daarbij een belangrijke rol. Mensen en milieu gaan ook in bedrijfsvoering steeds centraler staan.

Bureau 9000 wil bijdragen aan een gezonde planeet, met een leef- en werkklimaat die goed zijn voor mens en milieu. We zijn ervan overtuigd dat beslissingen van bedrijven een grote rol spelen in het stoppen van de temperatuurstijging op aarde.

Het hands-on team van Bureau 9000 staat klaar om bedrijven daarin te ondersteunen met kennis én daadkracht: een aangepast preventiebeleid na screening en analyse, veiligheidsopleidingen op maat of een complete energieaudit om het bedrijf CO2-neutraal te maken? Wij doen dat!

We helpen, inspireren en motiveren ondernemingen om voluit te gaan voor de gezonde impact: zowel voor hun medewerkers als voor het milieu.

Energie en risicopreventie zijn onze fields, wetenschappelijke kennis is onze tool.

Samen kunnen we ambitieuze doelen bereiken:

  • 40 % minder uitstoot van broeikasgassen

  • 30 % minder energieverbruik

  • 27 % meer hernieuwbare energie

  • 15 % meer elektriciteits-interconnecties

Zo zorgen we voor: 

  • Ongevallenpreventie op de werkvloer via audits én aanpassingen

  • Veiligheidsrisico’s minimaliseren via het delen van kennis en opleidingen

  • Bedrijven – net zoals ons – CO2-neutraal maken en de temperatuurstijging van de planeet stoppen.

Om onze visie te kunnen realiseren zal Bureau 9000 bedrijven, organisaties en openbare besturen ondersteunen. Dat doen we met adviezen en concrete acties om hun energieverbruik en dus ook de CO2-uitstoot te laten dalen. Ook acties opzetten die de productie van hernieuwbare energie bevorderen is iets waar we volop op inzetten.

Wens je samen te werken met Bureau 9000?