Risicoanalyse veiligheids- en kritische installaties

Sinds 01 juni 2020 is het verplicht voor elke uitbater van een elektrische installatie om een risicoanalyse veiligheids- en/of kritische installaties te hebben (AREI 2020). Onze experten nemen deze risicoanalyses voor hun rekening en volgen daarbij de nodige voorschriften op uit het nieuwe AREI. Veiligheid boven alles, zeker in noodsituaties!

Wat is een veiligheidsinstallatie?

Een veiligheidsinstallatie heeft als doel om alle aanwezige personen in een gebouw veilig te kunnen evacueren bij brand, stroomonderbreking of een andere noodsituatie.

Een veiligheidsinstallatie kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • veiligheidsverlichting;
 • brandmeldcentrales;
 • rookluiken;
 • brandopvoerpompen;
 • veiligheidsliften.

Een veiligheidsinstallatie bestaat per definitie uit een veiligheidsbron, de veiligheidsstroombanen en de veiligheidsverbruikers. Welke installatie als veiligheidsinstallatie wordt aanschouwd, wordt bepaald door een bepaalde norm, een KB of een risicoanalyse. De bedoeling is dat deze veiligheidsinstallatie blijft functioneren in nood, zodat mensen zich in veiligheid kunnen brengen of dat de brandweer voldoende tijd heeft om mensen te evacueren.

Wat is een kritische installatie?

Een kritische installatie heeft als doel om economische schade te voorkomen in noodsituaties.  Denk bijvoorbeeld aan het uitvallen van een server, een diepvriescel, de ventilatie in een varkens- of kippenstal, enz.

Ook hier is het de bedoeling dat de kritische installatie bij brand, stroomuitval of een andere noodsituatie, blijft functioneren zodat de mogelijke economische schade tot een minimum beperkt blijft.

Een kritische installatie bestaat per definitie uit een vervangingsbron, de kritische stroombanen en de kritische verbruikers. Welke kritische installatie je installeert, bepaald je als uitbater of gebruiker van een gebouw op basis van een risicoanalyse. Een kritische installatie kan nooit bepaald worden door een norm of een wettelijke eis.

Voorbeelden Veiligheidsinstallaties
Veiligheidsverlichting, evacuatieverlichting, …
Brand detectie-, melding- en waarschuwingsinstallaties.
Installatie voor rook- en warmteafvoer (RWA)
Overdruk- en onderdrukinstallaties (rook)
Liften met prioritaire oproep
Drukverhogingsbrandpompen
Sprinklerinstallaties
Rookluiken en hun bediening
Voeding van mededelingsborden voor visuele communicatie
Zuurstofdetectie

Risicoanalyse veiligheidsinstallaties: geen formaliteit!

De risicoanalyse van je veiligheidsinstallatie kan levens redden. Het is voor ons dan ook van het grootste belang om deze analyses nauwkeurig uit te voeren volgens de allernieuwste reglementering.

Op basis van het nieuwe AREI behandelt onze expert volgende onderdelen:

 • Oplijsting veiligheidsinstallaties + verantwoording op basis van welke norm, wetgeving of risicoanalyse;
 • Bepaling van de minimale werkingstijd (functiebehoud) van de veiligheidsverbruikers;
 • Bepaling van de brandweerstand van de veiligheidsstroombanen en veiligheidsverbruikers;
 • Bepaling van de kenmerken van de veiligheidsbronnen:
  • Bepaling van het vermogen en  het aantal veiligheidsbronnen;
  • Bepaling van waar de veiligheidsbronnen moeten geplaatst worden;
  • Bepaling van de minimale inschakeltijd bij spanningsonderbreking;
  • Bepaling van de plaats van de spanningsmeting;
  • Bepaling van de noodzaak om storingen te melden;
  • Bepaling welke middelen moeten worden geactiveerd bij het inschakelen van de veiligheidsvoeding;
  • Bepaling van de frequentie van de omschakeltesten onder volle belasting;
  • Bepaling van de volgorde van inschakelen voor het geheel van veiligheidsbronnen.

In de lijst van de veiligheidsinstallatie komen de maatregelen die moeten genomen worden in het kader van de risicoanalyse.

Nadien moet de veiligheidsinstallatie op de plannen (situatieschema’s) aangeduid worden. Daarop staan ook de brandweerstand van de verschillende brandcompartimentering (Rf waarde).

Dit mag u verwachten van Bureau 9000

Ondersteuning installateurs op het vlak van:

 • Bepaling van de veiligheidsinstallaties op basis van een norm, wetgeving of risicoanalyse

 • Risicoanalyse van de veiligheidsinstallaties volgens het AREI (zie overzicht hierboven)

 • Bepaling van het veiligheidslokaal

 • Dimensionering van de veiligheidsvoedingen

 • Bepaling van de te gebruiken type veiligheidsstroombanen

 • Bepaling van de redundantie van de veiligheidsverbruikers

 • Richtlijnen voor het bouwen van een veiligheidsinstallatie

 • Richtlijnen voor het ontwerpen van een veiligheidsvoeding

 • Richtlijnen voor het ontwerpen van een veiligheidsbord

 • Richtlijnen omtrent de veiligheids- en communicatiestroombanen

 • Richtlijnen omtrent het te volgen kabeltracé

 • Richtlijnen omtrent de veiligheidsverbruikers

Meer toelichting of een offerte aanvragen?

Misschien hebt u ook interesse in: 

Risicoanalyse elektriciteit

Doc uitwendige invloeden

Risicoanalyse Brand